vedení účetnictví a daňové evidence

Řipská 1384
413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 75135957
nejsem plátce DPH

774 / 81 57 28

vedeni-ucta@email.cz

Lékaři budou neschopenky zasílat na OSSZ elektronicky

30.06.2010 19:55

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) preferuje zpracování a přenos dat elektronicky. Ošetřujícím lékařům umožní zasílat elektronickou cestou hlášení o vzniku, změně režimu a ukončení dočasné pracovní neschopnosti okresním správám sociálního zabezpečení. Spuštění služby Hlášení pracovní neschopnosti, tzv. e – Podání HPN, v pilotním provozu je naplánováno na podzim roku 2010.

Zjednodušení administrativy
Praktičtí a odborní lékaři, kteří se rozhodnou e – Podání HPN nabízet, se musí nejdříve zaregistrovat. Nový systém však přinese zjednodušení už tak rozsáhlé administrativy ale i úsporu spojenou s vyplněním a zasláním I. a II. dílu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) a Hlášení ošetřujícího lékaře. Všechny údaje o pacientovi se pak automaticky načtou z lékařovy databáze do elektronického tiskopisu, a tak lékaři již nebudou muset vyzvedávat papírové záznamy.

Pro ošetřující lékaře a zdravotnická zařízení bude e – Podání HPN znamenat i snížení nákladů vynaložených na zasílání I. a II. dílu Rozhodnutí o DPN a Hlášení ošetřujícího lékaře místně příslušné okresní/Pražské/v Brně Městské správě sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) a dojde také ke zrychlení komunikace mezi ošetřujícím lékařem a OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Nový systém, nový program
Informace k e – Podání HPN jsou dostupné rovněž na webu ČSSZ zde: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-hlaseni-pracovni-neschopnosti/ a budou průběžně aktualizované.

Lékaři budou moci elektronicky zasílat tyto tři formuláře :

  • I. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,

  • II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – Průkaz práceneschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti,

  • Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Uvedené formuláře budou ve formě datové věty doručeny do vyhrazené datové schránky nebo na speciálně vytvořené datové rozhraní.

Jak to bude vypadat v praxi
Aby lidé při dočasné pracovní neschopnosti dostávali dávky nemocenského pojištění, musí uplatnit svůj nárok na předepsaném tiskopisu (tzv. neschopence). Ten vystaví ošetřující lékař, který o dočasné pracovní neschopnosti rozhodne. Zaměstnanec pak odevzdává zaměstnavateli III. a IV. díl tohoto tiskopisu, které slouží jako hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a žádost o náhradu mzdy za prvních 14 kalendářních dnů, a dále jako žádost o dávku.

Při ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanec od ošetřujícího lékaře obdrží V. díl tiskopisu, který opět doručí zaměstnavateli. Zaměstnavatel předává při trvání neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů IV. a V. díl tiskopisu OSSZ/PSSZ/MSSZ v místě, kde má svoje sídlo. OSSZ/PSSZ/MSSZ vypočítá nemocenské a prostřednictvím účtu ČSSZ se dávka vyplácí žadateli.