vedení účetnictví a daňové evidence

Řipská 1384
413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 75135957
nejsem plátce DPH

602 / 479 624

vedeni-ucta@email.cz

Placení pojistného na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ od 1. 1. 2010 v souvislosti se změnou zákona o platebním styku

03.01.2010 10:32

Od 1. 1. 2010 nabývá účinnosti novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s touto novelou se za den platby pojistného považuje, v případě placení na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ, den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Např. příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka jsou podány dne 19. 1. 2010 u poskytovatele platebních služeb (tedy u banky či pošty). Poskytovatel platebních služeb připíše finanční částku na příslušný účet OSSZ/PSSZ/MSSZ až dne 21. 1. 2010. Za den platby pojistného je považován v tomto případě až den 21. 1. 2010.

V této souvislosti je nutné včasné podání příkazu k úhradě nebo poštovní poukázky, aby nedošlo k pozdnímu připsání platby na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Vzhledem k tomu, že splatnost pojistného na důchodové i nemocenské pojištění OSVČ za kalendářní měsíc je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, doporučujeme podat příkaz k úhradě nejpozději 17. den kalendářního měsíce. V případě, že 17. kalendářní den připadne na sobotu, neděli či státní svátek je nutné předat příkaz k úhradě v dřívějším termínu.

Pokud by platba pojistného na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc byla připsána na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ po 20. dni následujícího kalendářního měsíce, došlo by k zániku účasti OSVČ na nemocenském pojištění, a to prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo pojistné ve stanovené lhůtě zaplaceno. Nevznikne-li nárok na případnou dávku nemocenského pojištění z ochranné lhůty, nebude moci být dávka, z důvodu zániku účasti na nemocenském pojištění, přiznána.

ZDROJ: www.cssz.cz